Projekty

Stowarzyszenie realizuje projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego:

2024

Jubileuszowa Infrastruktura - 100-lecie Orkiestry w Miejskiej Górce

2022

Wielkie miejskogóreckie orkiestrowe TRIO

2020

W Miejskiej Górce rozwijamy się koncertowo

2019

Rozwój infrastruktury na 95-lecie miejskogóreckiej kultury

2018

W dążeniu do orkiestrowej doskonałości

2017

Miejskogórecka orkiestra - atrakcyjna i kompletna

2016

Miejskogórecka orkiestra - przyjazna, nowoczesna i europejska

2015

Orkiestrowe innowacje w Miejskiej Górce

2013

Orkiestrowe muzykowanie w Miejskiej Górce – zakup instrumentów muzycznych

Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie orkiestry dętej w Miejskiej Górce” finansowane z budżetu Gminy Miejska Górka.
Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne pn. „Wsparcie działań mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie” finansowane z budżetu Powiatu Rawickiego