Zapraszamy do współpracy

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka

ul. Jana Pawła II 6
63-910 Miejska Górka

info@orkiestramiejskagorka.pl

Szymon Drabik
tel. 508-123-759

Jesteś zainteresowany nauką gry, współpracą, koncertem, rekrutacją?

Zapraszamy do kontaktu!

Zapewniamy profesjonalną oprawę muzyczną uroczystości państwowych, kościelnych oraz wszelkich eventów plenerowych wykonując przemarsze oraz samodzielne koncerty.