Get Adobe Flash player

Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Miejska Górka"

 

 

 


 

SPRAWDŹ TERMINY WYSTĘPÓW ORKIESTRY


 

W Miejskiej Górce grają, aż dudni!

 

Materiał zrealizowany przez Rawicz24

 

 


 

P r o j e k t   n r  5

z a k o ń c z o n y   s u k c e s e m !!!

 

 

 

Otrzymaliśmy 20,000.00 zł z MKiDN

na realizację projektu pn.

 

"W DĄŻENIU DO ORKIESTROWEJ DOSKONAŁOŚCI"

 

 

 


 

KOLEJNE WSPANIAŁE WIEŚCI! 

 

 

Podpisaliśmy umowę o współpracy z UZDROWISKAMI KŁODZKIMI!

STAROPOLANKA i UZDROWISKA KŁODZKIE 

wspierają naszą orkiestrę!

To dla nas wielki zaszczyt, ogromna szansa 

i możliwość realizacji naszych celów.

 

 

 

! ! ! D Z I Ę K U J E M Y ! ! !

  


 

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

 

  

W dniu 28 lutego odbył się 

Narodowy Dzień Pamięci

Żołnierzy Wyklętych w Rawiczu.

W uroczystości wziął udział

Prezydent RP Andrzej Duda.

Oprawę muzyczną uroczystości

zapewniła Orkiestra Dęta Miejska Górka

oraz Kompania Honorowa 

Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej

w Poznaniu pod dowództwem

mjr Tomasza Banaszczaka.

 

Zapraszamy do GALERII  

 


 

 

NABÓR DO ORKIESTRY - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 

 


 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury:

 

"W dążeniu do orkiestrowej doskonałości"

Rok 2018

 

"Miejskogórecka orkiestra - atrakcyjna i kompletna"

Rok 2017

 

"Miejskogórecka orkiestra - przyjazna, nowoczesna i europejska"

Rok 2016

 

„Orkiestrowe innowacje w Miejskiej Górce"

Rok 2015

 

„Orkiestrowe muzykowanie w Miejskiej Górce

– zakup instrumentów muzycznych

Rok 2013

 

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne pn.

„Prowadzenie orkiestry dętej w Miejskiej Górce”

finansowane z budżetu Gminy Miejska Górka.

 

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne pn.

„Organizacja szkolenia dzieci

i młodzieży uzdolnionych muzycznie”

finansowane z budżetu Powiatu Rawickiego.

 


 
INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
 
Zawartość niniejszej witryna jest własnością Stowarzyszenia "Orkiestra Dęta Miejska Górka"
Wszelkie kopiowanie zdjęć i udostępnianie treści dozwolone za zgodą Administratora.
W przypadku uzyskania zgody prosimy o podanie źródła pochodzenia.