Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym w ramach projektu „Jubileuszowa Infrastruktura – 100-lecie orkiestry w Miejskiej Górce” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Informacja o wyborze oferty.

Dziękujemy za udział w zapytaniu.