Współpraca

  
Serdecznie zapraszamy do współpracy Wszystkie firmy oraz osoby prywatne,
którym zależy na propagowaniu kultury muzycznej naszego regionu.
 
Każda forma wspierania działalności naszego Stowarzyszenia
będzie mile widziana i szczególnie przez Nas doceniona.
 
Dzięki Państwu będziemy mieli możliwość rozwoju
i konsekwentność w realizowaniu celów statutowych.
  

Urząd Miasta i Gminy Miejska Górka


Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce


Starostwo Powiatowe w Rawiczu


Gmina Bojanowo


Gmina Jutrosin


Gmina Pakosław

 
Ogólnopolski portal orkiestr dętych:
 

 
 

 

 

 

  

Stowarzyszenie realizuje projekty 

dofinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury:

 

 

 

"Rozwój infrastruktury na 95-lecie miejskogóreckiej kultury" 

Rok 2019

 

"W dążeniu do orkiestrowej doskonałości"

Rok 2018

 

"Miejskogórecka orkiestra - atrakcyjna i kompletna"

Rok 2017

 

"Miejskogórecka orkiestra - przyjazna, nowoczesna i europejska"

Rok 2016

 

 „Orkiestrowe innowacje w Miejskiej Górce"

Rok 2015

 

„Orkiestrowe muzykowanie w Miejskiej Górce

– zakup instrumentów muzycznych”

Rok 2013

 

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne pn.

„Prowadzenie orkiestry dętej w Miejskiej Górce”

finansowane z budżetu Gminy Miejska Górka.

 

Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne pn.

„Organizacja szkolenia dzieci

i młodzieży uzdolnionych muzycznie”

finansowane z budżetu Powiatu Rawickiego.