wyświetl wieksza mapę
Pełna nazwa:
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka


Siedziba stowarzyszenia /
Adres korespondencyjny:

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. Jana Pawła II 6
63-910 Miejska Górka
tel. 508-123-759 Szymon Drabik
mail: info@orkiestramiejskagorka.pl

Dane podstawowe:
KRS: 0000297901
NIP: 6991913577
REGON: 300775565

Dane bankowe:
Rachunek Bankowy:
Bank Spółdzielczy we Wschowie
88 8669 0001 2003 0031 1135 0001